SAYSEN Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası

E-beyanname düzenlenmesi ile olarak GİB lığı Muhtasar beyannamenin 25. versiyonu ile değişiklik yapmıştır. Aylık ve üç aylık Muhtasar beyannameler aşağıdaki açıklamalara göre düzenlenmesi gerekir.Yapılan değişikliğe göre; Muhtasar Beyannamesinin düzenlenmesinde, Damga Vergisi Matrah ve Tutarının, GIB tarafından belirlenen türlere göre dağılımının yapılması zorunlu olmuştur. Muhtasar beyannamenin “VERGİ BİLDİRİMİ” bölümünde bulunan kulakçıktaki seçenekler ile Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen alanlar doldurulması gerekmektedir. 

301: Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kâğıtlar Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar. 

302: Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kâğıtlar Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dâhil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden

kâğıtlar Ücret Bordroları için bu seçenek kullanılacaktır. Bordronun Brüt tutarı Matrah bölümüne,Vergi bölümüne ise tevkif edilen Damga Vergisi yazılacaktır. 

303: Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kâğıtlar Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler. 

301-302-303 Kodlarına ait Dama Vergisi Matrahı ve Damga Vergisi tutarı, Matrah ve Vergi Bildirimi sayfasında gösterilmekte ancak toplamlara dahil edilmemektedir. 

Bu kodlara ait Damga Vergisi Toplamı Eskiden olduğu gibi Muhtasar Beyannamenin 96. Satırında ki Tevkifata İlişkin Damga Vergisi satırında gösterilecektir.

 

Bilgilerinize rica olunur.

Saygılarımla,

 

Yahya ARIKAN

İSMMMO Başkanı

 16 Temmuz 2014


Ana Sayfa | Saysen | Genel Merkez | Mevzuat | Şubelerimiz | İletişim
Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası © 2014 Tüm hakları saklıdır. Sitedeki bilgiler izinsiz kullanılamaz.