SAYSEN Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası

HAKKIMIZDA


saysen hakkımızda

3 yıl önce bu gün, 26 Aralık 2012 de sendika kuruluşu gerçekleşti.

Sendika olarak yeni bir düzen kurmaya çalışıldı. Yapılan çalışmalarda farklı okul şartlarında, farklı idareci ve personelle çalışan bütün arkadaşlarımızın tek tek çalışma şartları, olumlu ve olumsuz yönleri, en iyi, en doğru şeklin ne olacağını düşünülerek kararlar alındı. Sorunlar için çözüm önerilerinde bulunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının bir ekip olduğuna inanıyor, her bölümün kendine ait küçümsenmeyecek görevleri olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle; Daire Başkanlarımıza ve Genel Müdürlerimize Döner Sermaye İşletmelerinin amacı ve işleyişi tekrar hatırlatıldı.

- Bütün meslektaşlarımızla, üyelerimizle meslekî yeterliliklerin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik sosyal amaçlı yayınlarda bulunuldu, görüş alışverişinde bulunarak, ortak çalışmalar yapıldı.

- Mesleki alanda Okul Müdürleri, Teknik Müdür yardımcıları, bölüm şefleri ile görüş alışverişinde bulunarak, ortak çalışmalar yapıldı.

- Ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapıldı ve öneriler getirildi. Yayınlar yapıldı.

- Üyelerimizin idare ile ilgili doğan ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliği ortaya çıktığında, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil edildi.

- Tabii afet durumunda, afete uğrayan bölgeye ziyarete gidildi. Aynî ve nakdî yardım konusunda nasıl yardımcı olunacağı konusunda görüşüldü. Sendika olarak bu amaçlar için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Hiç bir siyasi görüşü sendika çalışmalarında ön plana asla çıkarmadan, her zaman mesleki birlik ve beraberlik içinde olmak arzusuyla sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 26/12/2015


23 Haziran 2014

Ana Sayfa | Saysen | Genel Merkez | Mevzuat | Şubelerimiz | İletişim
Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası © 2014 Tüm hakları saklıdır. Sitedeki bilgiler izinsiz kullanılamaz.